ELEKTRIČNI KOMPOSTERI – 24 SATA

Otvoren je natječaj za Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

85% bespovratnih sredstava za sortirnice otpada Nastavi čitati

Uređaj za zbrinjavanje otpadnog ulja iz kuhinja

Pretvorite otpadna ulja u koristan deterđent Nastavi čitati

ELEKTRIČNI KOMPOSTER KAPACITETA 1.000 – 3.000 KG NA DAN!

Kompostiranje od 1000 – 3000 kg na dan Nastavi čitati

KOMPOSTER ZA KUHINJE I KOMUNALNI OTPAD OD 500 – 5000 KG NA DAN

IDEALAN ZA UGOSTITELJSKE OBJEKTE I  HOTELE! POGLEDAJTE VIDOFILM PROIZVOĐAČA:     Stevo  Žufić,    dipl.oecc. Adria     Bonus     d. o. o. Poreč,    Partizanska   13 Tel. 00385 (0) 52 431566 Mobitel    0911  255  055 www.adria-bonus.com

MALI KOMPOSTER ZA KUHINJE I KOMUNALNI OTPAD OD 20 – 300 KG NA DAN

Za picerije, kafiće, snak barove i manje trgovine Nastavi čitati

Uređaji za kompostiranje biootpada – od 20 KG – 30.000 KG/dan

OGROMNE UŠTEDE NA TROŠKOVIMA ODVOZA I ZBRINJAVANJA OTPADA! Nastavi čitati

KOMPOSTER – PRERADA U 24 SATA – N O V O!

NOVO – SMANJITE SVOJE TROŠKOVE ODVOZA SMEĆA KOMPOSTIRANJEM SAMO U 24 SATA Nastavi čitati