Naš tim

 

Naš tim

Suradnički tim Adria Bonus Consultinga vrlo je produktivan sa velikim brojem prijavljenih projekata (od kojih su neki odobreni i realizirani, a veći je dio u obradi). Popis obrađenih i prijavljenih projekata za klijente možete pogledati u dokumentu u prilogu – ADRIA BONUS Reference 10-2017

Prof. dr. sci. Zdenko Tomčić

Direktor je poduzeća zadužen za razvojne poslove. Doktor je ekonomije i radno iskustvo stjecao je tijekom 35 godina rada. Radio je u poduzeću «Anita» Vrsar na poslovima pomoćnika generalnog direktora. Četiri godine obavljao je poslove u poslovnoj zajednici «Adria» u Poreču u ulozi generalno direktora, također četiri je godine bio član poslovodnog odbora u SOUR «Plava laguna» Poreč. Od 1990. godine zaposlen je kao znanstveni istraživač u Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču, te kao dekan Visoke poslovne škole u Višnjanu.

Telefon: +385 52 422 844

Mobitel: +385 91 4431 571

e-mail: ekonomik@pu.t-com.hr

Azra Pleh , savjetnica za nekretnine

Direktorica je poduzeća zadužena za poslove prodaje nekretnina. Licencirani je agent za prodaju nekretnina sa dvadesetgodišnjim iskustvom u prodaji nekretnina. Direktor je i agencije Tetida d.o.o. iz Poreča. Govori odlično njemački, a služi se i engleskim jezikom.

Telefon: +385 /0/ 52 453 393

Mobitel: +385 98 334 427

e-mail: azra@agencija.hr

Stevo Žufić, dipl.oecc.

IMG_5120bbbb

Gospodarstvenik je sa velikim dosadašnjim menadžerskim iskustvom u gospodarstvu, bankarstvu i u vođenju izvršnih poslova u jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Govori njemački i talijanski , a sporazumijeva se engleski. Obavlja poslove direktora zaduženoga za operativno poslovanje, a licenciran je agent za promet nekretnina i poslovni savjetnik.

Mobitel: +385 91 45 20 171

Telefon: 00385/52431566

e-mail: zuf@adria-bonus.com

Krešo Alihodžić, oecc.

Ekonomist je sa specijalizacijom za hoteljerstvo. Komunicira na engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku. Licencirani je agent za promet nekretnina i obavlja poslove posredovanja u prometu nekretnina.

Telefon: +385/52431566

Mobitel: +385 91 452 0170

e-mail: kreso@adria-bonus.com

Nina Brečević, magistra  edukacije hrvatskog jezika i književnosti i magistra edukacije povijesti

Nina 2

Suradnica je  za administrativne poslove, marketing i poslovno savjetovanje, prvenstveno  za poslove savjetovanja u korištenju Eu fondova, izradi stretegija razvoja  i drugih poslova poslovnog savjetovanje koje naše društvo pruža.  Završila je diplomski studij  na Filozofskom fakultetuu Puli. Odlično se služi engleskim .

e-mail: nina@adria-bonus.com

Mobitel 091 9417 446

  Linda Dujmović, mag.oecc.

Suradnica za poslove savjetovanja u korištenju Eu fondova i studiju izvodljivosti.  Završila je diplomski studij  na Fakultetu za menadžment u u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji. Odlično se služi engleskim i  talijanskim jezikom.

Telefon: +385 52 431 566

e-mail: linda@adria-bonus.com

Jana Žufić, apsolvent DAMS Bologna

Apsolvent je studija DAMS na univerititetu u Bologni. Suradnica je za design i marketing poslove.